Polish journal of science

Odbiur artykułów do publikacji w czasopiśmie przed 06.02.2023

Umieszczenie na stronie internetowej i wysyłanie autorom czasopisma elektronicznego przed 15.02.2023

SJIF Impact Factor – 3.779

Cosmos Impact Factor – 4.763

Polish journal of science

założony przez radę naukowców, aby pomóc zobaczyć światło wiedzy i naukowym osiągnięciom.

Polish journal of science

artykuły opublikowane w czasopiśmie są dodatkowo umieszczane w ramach czasopisma w międzynarodowych indeksach i bibliotekach.

Polish journal of science

jest to bezpłatny dostęp do elektronicznego archiwum czasopisma, jak również do opublikowanych artykułów.

Polish journal of science

przed publikacją artykuły przechodzą rygorystyczną selekcję i recenzowanie w celu utrzymania naukowego fundamentu informacji.

„Nasz bezpośredni obowiązek jest pomóc usunąć granicę dostępności wiedzy między pokoleniami, państwami, narodami.”

Jan Kamiński

O czasopiśmie

Czasopismo zostało założone w 2017 roku przez radę niezależnych naukowców na zasadzie non-profit.

Nasz cel

Celem wydawnictwa czasopisma jest rozpowszechnianie informacji naukowej w kręgach naukowych, a także wśród osób zainteresowanych.

Indeksowanie czasopisma

W celu zwiększenia rankingu czasopisma w środowisku naukowym, jak również do dodawania artykułom statusu, czasopismo przechodzi rejestracje w Skopus i Web of Science.