Koszt publikacji artykułu w czasopiśmie i płatności

30 Euro - publikacja artykułu w czasopiśmie

CENA OBEJMUJE

  • Recenzja artykułu
  • Wykonanie elektronicznego czasopisma
  • Umieszczenie czasopisma i artykułów w międzynarodowych indeksach i bazach

Często zadawane pytania

Recenzję artykułu wykonują członkowie kolegium redakcyjnego, specjaliści w swojej dziedzinie i niezależni eksperci.

Czasopismo jest wykonywane w określonym czasie po zakończeniu odbioru materiałów i dokonaniu wszystkich zmian. Autor otrzymuje czasopismo elektroniczne w ciągu 5 dni od daty zakończenia odbioru materiałów.

Drukowany egzemplarz jest wysyłany autorowi w ciągu dwóch tygodni od zakończenia odbioru materiałów.

W celu dokonania płatności za publikację sekretarz wyśle Ci instrukcje z procedurą płatności i pomoże wybrać najbardziej wygodny sposób.

Potwierdzeniem płatności występują zdjęcia paragonu lub czeku, a także Print Screen, jeśli płatność została dokonana online.

Potwierdzenie wpłaty jest potrzebne redakcji czasopisma do sporządzania sprawozdań, a także do dopuszczenia artykułu do publikacji.

Do końca odbioru materiałów można wysłać plik artykułu z późniejszymi zmianami. W takim przypadku Twój artykuł zostanie zmieniony.

Czasopismo elektroniczne przed publikacją na stronie internetowej jest wysyłane do wszystkich autorów w celu zapewnienia możliwości ostatniego sprawdzenia artykułu i jego korekty. Jeśli w ciągu 2 dni od momentu wysłania czasopisma elektronicznego redakcja nie otrzyma od autora odpowiedzi z poprawkami, czasopismo zostanie skierowane do druku.

We wszystkich sprawach, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail:  editor@poljs.com