Zasady składania artykułu do publikacji w czasopiśmie:

Nagłówki:

Tytuł artykułu:

 • czcionka – Times New Roman, pogrubiona;
 • rozmiar znaków – 14;

Podtytuły:

 • czcionka – Times New Roman, pogrubiona;
 • rozmiar znaków – 14.

Wyrównanie tytułu i podtytułu – wyśrodkowanie.

Tekst artykułu:

 1. Czcionka – Times New Roman;
 2. Rozmiar znaków – 14;
 3. Odstęp między wierszami – 1,5;
 4. Wyrównanie do szerokości strony;
 5. Przeniesienia – automatycznie;
 6. Marginesy strony:
 • lewy – 2 cm;
 • prawy – 2 cm;
 • górny – 2 cm;
 • dolny – 2 cm.

Skład artykułu:

 • tytuł;
 • Imię i nazwisko autorów, pełne lub skrócone nazwy instytucji, w których pracują autorzy – w języku angielskim
 • Imię i nazwisko autorów, pełne lub skrócone nazwy instytucji, w których pracują autorzy – w języku autora (artykułu);
 • streszczenie w języku angielskim. 
 • streszczenie w języku autora (artykułu). 
 • słowa kluczowe w języku angielskim;
 • słowa kluczowe w języku autora (artykułu)
 • tekst artykułu
 • lista literatury.

Masz pytania dotyczące artykułu?

Skontaktuj się z nami: