Zasady publikacji

Zasady publikacji artykułu w czasopiśmie POLISH JOURNAL OF SCIENCE

Harmonogram odbioru materiałów:

 • Odbiur artykułów do publikacji w czasopiśmie przed 5 dniem każdego miesiąca
 • Umieszczenie na stronie internetowej i wysyłanie autorom czasopisma elektronicznego przed 15 dniem każdego miesiąca
 • Wysyłanie autorom czasopism drukowanych przed 23 dniem każdego miesiąca

Recenzja artykułu – 1 dzień

1. Rejestracja autora

Autor powinien wypełnić formularz do publikacji artykułu. (Jest to konieczne, aby wysłać drukowane egzemplarzy czasopisma autorom)

2. Recenzja artykułu

Autor powinien wysłać artykuł w wersji elektronicznej sporządzony zgodnie z zasadami czasopisma do redakcji w celu sprawdzenia i recenzowania na adres:

3. Płatność za publikację artykułu

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi w recenzji i wprowadzeniu wszystkich zmian do artykułu autor otrzymuje instrukcję płatności publikacji w czasopiśmie z uzyskaniem drukowanego egzemplarza lub publikacji w czasopiśmie elektronicznym.

4. Publikacja artykułu

Po otrzymaniu przez redakcję potwierdzenia płatności za publikację od autora. Artykuł jest kierowany do publikacji w czasopismie (w wersji drukowanej lub czasopiśmie elektronicznym)

Koszt publikacji artykułu w czasopiśmie

40 $ US lub 38 EUR z uzyskaniem drukowanego egzemplarza czasopisma

Cena obejmuje

 • Recenzja artykułu
 • Wykonanie czasopisma drukowanego
 • Wysyłanie czasopisma autorowi drogą pocztową
 • Wykonanie elektronicznego czasopisma
 • Umieszczenie czasopisma i artykułów w międzynarodowych indeksach i bazach

25 $ US lub 23 EUR publikacja w czasopiśmie elektronicznym

Cena obejmuje

 • Recenzja artykułu
 • Wykonanie elektronicznego czasopisma
 • Umieszczenie czasopisma i artykułów w międzynarodowych indeksach i bazach

Często zadawane pytania

Recenzję artykułu wykonują członkowie kolegium redakcyjnego, specjaliści w swojej dziedzinie i niezależni eksperci.

Czasopismo jest wykonywane w określonym czasie po zakończeniu odbioru materiałów i dokonaniu wszystkich zmian. Autor otrzymuje czasopismo elektroniczne w ciągu 5 dni od daty zakończenia odbioru materiałów.

Drukowany egzemplarz jest wysyłany autorowi w ciągu dwóch tygodni od zakończenia odbioru materiałów.

W celu dokonania płatności za publikację sekretarz wyśle Ci instrukcje z procedurą płatności i pomoże wybrać najbardziej wygodny sposób.

Potwierdzeniem płatności występują zdjęcia paragonu lub czeku, a także Print Screen, jeśli płatność została dokonana online.

Potwierdzenie wpłaty jest potrzebne redakcji czasopisma do sporządzania sprawozdań, a także do dopuszczenia artykułu do publikacji.

Do końca odbioru materiałów można wysłać plik artykułu z późniejszymi zmianami. W takim przypadku Twój artykuł zostanie zmieniony.

Czasopismo elektroniczne przed publikacją na stronie internetowej jest wysyłane do wszystkich autorów w celu zapewnienia możliwości ostatniego sprawdzenia artykułu i jego korekty. Jeśli w ciągu 2 dni od momentu wysłania czasopisma elektronicznego redakcja nie otrzyma od autora odpowiedzi z poprawkami, czasopismo zostanie skierowane do druku.

We wszystkich sprawach, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail:  editor@poljs.com