Zasady publikacji artykułu w czasopiśmie POLISH JOURNAL OF SCIENCE

Artykuły mają przypisany DOI

Harmonogram odbioru materiałów:

  • Odbiur artykułów do publikacji w czasopiśmie do 05.12.2022
  • Umieszczenie na stronie internetowej i wysyłanie autorom czasopisma elektronicznego do 15.12.2022
  • Wysyłanie autorom czasopism drukowanych

Recenzja artykułu – 1 dzień

SJIF Impact Factor – 3.779

Cosmos Impact Factor – 4.763

1. Rejestracja autora

Autor powinien wypełnić formularz do publikacji artykułu. (Jest to konieczne, aby wysłać drukowane egzemplarzy czasopisma autorom)

2. Recenzja artykułu

Autor powinien wysłać artykuł w wersji elektronicznej sporządzony zgodnie z zasadami czasopisma(musisz podać e-mail dla każdego autora) do redakcji w celu sprawdzenia i recenzowania na adres:

3. Płatność za publikację artykułu

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi w recenzji i wprowadzeniu wszystkich zmian do artykułu autor otrzymuje instrukcję płatności publikacji w czasopiśmie z uzyskaniem drukowanego egzemplarza lub publikacji w czasopiśmie elektronicznym.

4. Publikacja artykułu

Po otrzymaniu przez redakcję potwierdzenia płatności za publikację od autora. Artykuł jest kierowany do publikacji w czasopismie (w wersji drukowanej lub czasopiśmie elektronicznym)

30 Euro - publikacja artykułu w czasopiśmie

CENA OBEJMUJE

  • Recenzja artykułu
  • Wykonanie elektronicznego czasopisma
  • Umieszczenie czasopisma i artykułów w międzynarodowych indeksach i bazach

13 euro - koszt jednego egzemplarza czasopisma

  • Wykonanie czasopisma drukowanego
  • Wysyłanie czasopisma autorowi drogą pocztową

Często zadawane pytania

Recenzję artykułu wykonują członkowie kolegium redakcyjnego, specjaliści w swojej dziedzinie i niezależni eksperci.

Czasopismo jest wykonywane w określonym czasie po zakończeniu odbioru materiałów i dokonaniu wszystkich zmian. Autor otrzymuje czasopismo elektroniczne w ciągu 5 dni od daty zakończenia odbioru materiałów.

Drukowany egzemplarz jest wysyłany autorowi w ciągu dwóch tygodni od zakończenia odbioru materiałów.

W celu dokonania płatności za publikację sekretarz wyśle Ci instrukcje z procedurą płatności i pomoże wybrać najbardziej wygodny sposób.

Potwierdzeniem płatności występują zdjęcia paragonu lub czeku, a także Print Screen, jeśli płatność została dokonana online.

Potwierdzenie wpłaty jest potrzebne redakcji czasopisma do sporządzania sprawozdań, a także do dopuszczenia artykułu do publikacji.

Do końca odbioru materiałów można wysłać plik artykułu z późniejszymi zmianami. W takim przypadku Twój artykuł zostanie zmieniony.

Czasopismo elektroniczne przed publikacją na stronie internetowej jest wysyłane do wszystkich autorów w celu zapewnienia możliwości ostatniego sprawdzenia artykułu i jego korekty. Jeśli w ciągu 2 dni od momentu wysłania czasopisma elektronicznego redakcja nie otrzyma od autora odpowiedzi z poprawkami, czasopismo zostanie skierowane do druku.

We wszystkich sprawach, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail:  editor@poljs.com