Правила оформлення статті для публикації в журналі:

Заголовки:

Назва статті:

 • шрифт – Times New Roman, напівжирний;
 • розмір символів – 14;

Підзаголовки:

 • шрифт – Times New Roman, напівжирний;
 • розмір символів – 14.

Вирівнювання заголовка і підзаголовка – по центру.

Текст статті:

 1. Шрифт – Times New Roman;
 2. Розмір символів – 14;
 3. Міжрядковий інтервал – полуторний;
 4. Вирівнювання по ширині сторінки;
 5. Перенесення – автоматично;
 6. Поля сторінки:
 • ліве – 2 см;
 • праве – 2 см;
 • верхнє – 2 см;
 • нижнє – 2 см.

Структура статті:

 • заголовок;
 • ПІБ авторів, повні або скорочені назви установ, в яких працюють автори – на англійській мові;
 • ПІБ авторів, повні або скорочені назви установ, в яких працюють автори – на мові автора (статті);
 • анотація англійською мовою;
 • анотація на мові автора (статті);
 • ключові слова англійською мовою;
 • ключові слова на мові автора (статті);
 • текст статті;
 • список літератури.

Залишились питання відносно оформлення статті?

Пишіть нам: